חידון לפורים - באהבה מצוות אורים

נסו לנחש מי חברי וחברות הצוות אשר בתמונות

התשובות מופיעות בתחתית כל תמונה

© 2014 by Urim