top of page

חזון תיכון אורים

תיכון זה, אשר יקום ברוח חינוך ולדורף והאנתרופוסופיה, יהיה בית לתלמידי תיכון מכיתה ט' ועד כיתה י"ב, שיעברו בו חוויַית התחנכות משמעותית וּמיטיבה לקראת הפיכתם מנערות וּנערים לִבני אדם בוגרים. במעשה ההקמה והעיצוב של תיכון אורים, נתחייב לפעול לאורם של העקרונות המנחים הבאים:

אנושיוּת. נבקש לחנך תלמידים ותלמידות ברוח אהבת האדם והאנושיות במובנה הרחב וְהֶעמוק. נחנך מתוך הכרה בִייחודיותה של ישות האדם כחלק מהתפתחותה ההיסטורית של האנושות, ונוכח תפקידו הייחודי של האדם בעולם והאחריות הכרוכה בהיותנו ישויות חופשיות. נפעל בַּעֲנָוה וּמתוך רצון להשפיע טוּב על סביבתנו, וּמתוך שאיפה כנה לברר כל העת מי אנחנו; מי אני. נשאף לפתח תחושת חמלה ואחריות כלפי כל החי והצומח על פני כדור הארץ וּלהעניק מעצמנו כפי יכולתנו. נשאף לפתח תודעה פוליטית ערה וּספוגה באידיאלים, ובה בעת כזו המסוגלת להכיל מורכבוּת וספק מתוך חשיבה בריאה ועצמאית. נשאף לחנך לְהקשבה מעודנת וּרגישה לָעולם וּלעצמי, לִפְעולה אותנטית חדורה בְּאהבה, לְנוכחות פעילה המציבה את האדם ואת החוויה האנושית במרכז.

פדגוגיה עמוקה. מתוך הבנה ולימוד מעמיק של ישות האדם, נשאף להתאים את התכנים ואת החוויות הפדגוגיות לַשָלב ההתפתחותי של התלמידים וּלְצוֹרכיהם. נכיר בַּיסודות הרוחניים וּבַצרכים הנפשיים של כל אדם ואדם. נתייחס ביראת כבוד לַנוכחות החד פעמית של מפגש אנושי, לַבּיטוי האישי וְלָרצון האינדיווידואלי. עם זאת, נבקש להרכיב תכנית לימודים הנטועה בְּהקשרים חברתיים, קהילתיים ואזרחיים, בין השאר מתוך הכרה במאפיינים הייחודיים, בזכויות ובחובות הכרוכים בחיים במדינת ישראל. נשאף לרוחב יריעה דיסציפלינרי שנע בין מדע, פילוסופיה ואמנות, תוך שאנחנו מבקשים לנוע אל עבר אופקים חדשים, להעשיר דעת ולשמוח בגילויים חדשים. נכיר במשיכה העזה של התלמידים לאידיאלים נשגבים, וּנצייד אותם בכלים שיסייעו להם לחשוב באופן ביקורתי וּמורכב, לשקול, להבחין ולשפוט מתוך אהבה. נחזיק בָּאמונה ברוח האדם וּבַיכולת של האנושות ליצור עתיד בריא וצודק יותר על פני האדמה. נשאף להעצים את בריאותם הנפשית ואת כוחם של התלמידים להגשים את עצמם בעצמאות וּבִגמישות נוכח עולם מואץ וּמשתנה.

אנתרופוסופיה כתפיסת עולם. צוות המורות והמורים של תיכון "אורים" יתאפיין בְּהתפתחות מתמדת ברוח האנתרופוסופיה. עבודתו הפנימית של כל מורה היא בעלת חשיבות רבה למפגש שלו עם תלמידים ועם אנשי צוות אחרים. התפתחותו של כל איש צוות כאדם וּכְאיש מקצוע חשובה וּמהותית לִיצירה של בית חינוך גמיש וּמתפתח שמסוגל לחשיבה ארגונית עצמאית וּפתוחה. לפיכך, נשאף לקלוט מורים וּמורות אשר הוכשרו והתנסו בחינוך ולדורף, וּבְעיקר, מורים וּמורות בעלי לב פתוח ונפש חפצה ללימוד מתמיד וּלְהתפתחות אישית. במסגרת הקולגיום תתקיים עבודת עומק מתמדת ברוח זו, כחלק בלתי נפרד מעבודת המורים והצוות כולו. כן נשאף כי תפיסה זו, המעודדת התפתחות אישית וקהילתית, תשרה בקרב חברי הקהילה כולה: לא רק מורים ותלמידים, אלא כלל ההורים והמשפחות המרכיבים אותה.

בְּהביטנו אל הֶעתיד, אנחנו רואים בעיני רוחנו בית ספר תיכון מלבלב בן שמונה כיתות. בית ספר צומח המתאפיין בצוות מורים מוכשר ויציב שהחינוך עבורם הוא דרך חיים, וכן בַּלמידה המשותפת. בזכות קהילה חזקה ושאיפה מתמדת להתפתחות, בית הספר מצליח ליזום וּלקיים יוזמות של שיתוף פעולה המבקשות להתערות וליטול חלק בחיים הקהילתיים, החברתיים והאזרחיים שסביבנו. ברוח הכתובת החקוקה במקדש בדלפי "דע את עצמך", מבקש בית הספר לחקוק בלב תלמידיו את פירושה המודרני: להיות לִפרטים היודעים את שאיפותיהם החופשיות ואת רצונותיהם המהותיים, מתוך קשר עמוק לעולם שבו הם פועלים.

bottom of page