top of page
כיתות ט - שאלות ותשובות
כמה כיתות ט תהיינה בבית הספר?
בשלב זה מתוכננות להיות שתי כיתות ט.
כמה כיתות י תהיינה בבית הספר?
בשלב זה מתוכננות להיות שתי כיתות י, כתלות במספר הנרשמים.
שיטת הלימוד בבית הספר שונה וייחודית. כיצד ישתלבו הילדים/ות שאינם מורגלים/ות בה?
מקצועות רבים כמו אנגלית, מתמטיקה, עברית, מוסיקה, חינוך גופני ועוד, נלמדים כמו ברוב בתי הספר, בשיעורים שבועיים. יתר המקצועות כמו היסטוריה, אזרחות, ספרות, פיזיקה, כימיה ועוד, נלמדים בתקופות. הלמידה ללא ספרים והעבודה הנדרשת חווייתית ושונה. הילדים/ות יכירו עם הזמן את השיטה וישתלבו בה בתמיכת המורים/ות. לפירוט נוסף על שיטת הלימוד לחצו כאן.
האם יש הקבצות לפי רמות במקצועות אנגלית ומתמטיקה?
חלוקה לרמות נקבעת בהתאם להרכב הכיתה. אם יהיה בכך צורך, תחולק הכיתה להקבצות לפי רמות באנגלית ובמתמטיקה.
ילדי/ות בית הספר מיומנים/ות במקצועות אומנותיים רבים. כיצד ישתלבו ילדים/ות שאינם מיומנים/ות במקצועות אלה?
בכיתה ט' אנו מקיימים סדנות אומנות ולתלמידים/ות יש בחירה חלקית באיזו אומנות להתנסות מתוך מגוון הסדנות. בכך נשתדל לאפשר לכל ילד/ה להתנסות גם באומנות שאינה מבוססת בהכרח על ידע קודם. מעבר לכך, אף פעם לא מאוחר לרכוש מיומנות חדשה, אמנותית או אחרת.
מהו היחס בין בנות לבנים בכיתות?
השאיפה היא לאיזון, אך לא ניתן להבטיח שהחלוקה תהיה שווה, מכיוון שבהרכבת כיתה מסתמכים על נתונים ושיקולים נוספים.
לשאלות נוספות ניתן ליצור קשר במייל: urim.rishum.t@gmail.com
bottom of page