top of page
חינוך ולדורף

חינוך ולדורף

חינוך ולדורף נוסד בתחילת המאה העשרים על-ידי המחנך, הפילוסוף והוגה הדעות, רודולף שטיינר (1861–1925). בית הספר הראשון ברוח זו הוקם בעיר שטוטגרט שבגרמניה, בעקבות פנייתו של מנהל מפעל "ולדורף אסטוריה" אל שטיינר, להקים לילדי הפועלים במפעלו בית ספר ברוח רעיונותיו ותפיסתו את התפתחות הילד. מאז התפשטה גישתו החינוכית בכל רחבי העולם, וכיום קיימים מאות בתי ספר המלמדים ומחנכים בדרך זו.

 

בתי הספר הראשונים של חינוך ולדורף הוקמו בשנות העשרים של המאה העשרים, והתפשטותם התמקדה בשנים הראשונות בעיקר במרכז אירופה. משנות השמונים של המאה העשרים התרחב זרם חינוכי זה, התפשט בכל חמש היבשות ועבר התאמה למקום ולזמן.

בישראל הוקמו גני ולדורף כבר בתחילת שנות השמונים. כיום פועלים בה כמה עשרות גני ילדים וכ-20 בתי ספר.

 

המיוחד בחינוך ולדורף       

תפקידם העיקרי של מוסדות חינוך ולדורף הוא לחנך את התלמידים מתוך ההבנה, כי לכל אחד מהם יש כישורים מיוחדים המגבשים אישיות ייחודית. לצד הבנה זו, מרכיב חשוב בחינוך הוא להציע לילד בכל גיל את מה שנכון עבורו לצורך התפתחותו.

הלימוד מתבצע מתוך תפיסה התפתחותית הדוגלת בגישה אמנותית-חווייתית. לאורהּ, הילד מתנסה בפעילות יוצרת הן בתחומים הקשורים לידע, הן במלאכות, במוזיקה ובאמנויות שונות.

 

חינוך ולדורף מציג חלופה חינוכית משמעותית. זאת החל מן האופן שבו הוא תופס את החינוך עצמו, כעניין שביסודותיו ובמהותו עומדת האמנות; וכלה בפרטים הקטנים של עיצוב ההוראה ותוכני הלימוד. במרכז עומדת תמונתו של הילד כישות מתפתחת. תכנית הלימודים וצורת ההוראה משתנות בהתאם לתמורות שעובר הילד בשנות חייו המוקדמות. המורה יוצר, כאמן העומד מול חומרי הגלם, תכנית לימודים המתבססת מצד אחד על תאוריה מעמיקה ובה בעת על חקירה אישית מתמדת של אופי התקופה, הזמן, המקום והכיתה שבה הוא מלמד.

 

הכוונה בחינוך ולדורף היא ללוות את הילד לאורך התפתחותו, בגדילתו ובהבשלתו לקראת חיים בוגרים ומלאים. בכל שלב נעשה ניסיון אמיתי ומכוון להעמיד בפניו את התכנים המתאימים במתודות ההוראה המתאימות להתפתחותו בזמן. מכאן, שכל שלב נבנה ומתבסס על השלב הקודם ויוצא ממנו.

 

יסוד נוסף בעל חשיבות רבה בחינוך ולדורף הוא הגישה השלֵמה לַמעשה החינוכי. בכל שלב נעשה ניסיון להתייחס לילד כאל ישות שלמה, ובה בעת ישות רבת פנים, מגוונת ובעלת איכויות וצדדים שונים. הפעילות בבית הספר פונה לכמה שיותר מן הצדדים ומן האיכויות הללו ומעוררת אותם.

לכל אורך דרכו של הילד במסגרת החינוכית, חוזרות ונשאלות שאלות בעניינו: כיצד לעורר, כיצד לפתח ולתרגל את המגוון הרחב ביותר של האיכויות השונות, הבאות לידי ביטוי באדם המתפתח?

כך, בין השאר, זוכה תלמיד בבית ספר ולדורף להתנסות במגוון רחב של תחומי עשייה ולימוד. כל אחד מן הילדים מנגן, שר, מצייר, רוקד, רושם ומפסל, כעניין מובן מאליו וכחלק בלתי-נפרד ממעשה החינוך.


זו גם הסיבה המרכזית שבגינה בחינוך ולדורף אינה קיימת בשום שלב (אף לא בכיתות החטיבה העליונה של בית הספר) מגמה של התמקצעות. הנער והנערה מקבלים את הרקע הרחב והרב-גוני ביותר שדרוש להם לשם פיתוח היכולת להבין, לשפוט ולעמוד בעולם כמבוגרים עצמאיים ואוטונומיים. דווקא בעולם של היום, עולם כה ממוקצע וצר בתחומים רבים, יש חשיבות מכרעת להשכלה רחבה ולהתנסות רב-תחומית ומגוונת ככל האפשר.

 
בדומה לזרמים הומניסטיים נוספים, רואה חינוך ולדורף את שליחותו בטיפוח, בחיזוק ובניסיון לעורר את ישותו הפנימית של הילד. המבט אינו מופנה לעולם החיצון, לצורכי הקיום, לשוק העבודה ולשאר הדברים שאיתם ייאלץ הילד להתמודד בהתבגרותו. הוא פונה דווקא לעולמו הפנימי והאינדיבידואלי של כל ילד וילד. זאת מתוך התפיסה לפיה טיפוח נכון והרמוני של פנימיות הילד, של גופניותו, של רגשותיו, של תחושותיו ושל כוחות החשיבה שלו, יכינו אותו בצורה המשמעותית והנכונה ביותר לחיים עצמאיים ומלאי תוכן בכל חברה ובכל סביבה.


מתוך גישה זו יש חשיבות רבה לחינוך רב-צדדי ושלם ככל האפשר. כל ילד הוא אמן, איש מעשה ומדען בפוטנציה. על תהליך החינוך לשמור על הפתיחות ועל הרכות של אפשרויות צמיחה אלו. כל אפשרות צמיחה שנסגרת ממיתה דבר-מה בישותו השלמה של אדם ומחלישה אותו בעתיד. בחינוך ולדורף מנסים לחזק את הילד הגדל במישורים המגוונים והשונים ביותר. כל מישור התפתחות מסוים וכל גוון נפרד באישיותו המתפתחת של הילד, מחזק לא רק אותו-עצמו, אלא גם מישורים וגוונים אחרים ומנוגדים.

למאמרים על חינוך ולדורף לחצו כאן, לסרטונים לחצו כאן.

bottom of page