הלוח אינו סופי ונתון לשינויים

הלוח אינו סופי ונתון לשינויים

לוח חופשות וימים מקוצרים בשנה"ל תש"ף

17.9.19

שבתון בחירות

חזרה ביום רביעי 18.9.19

1.10.19-29.9.19

חופשת ראש השנה בבי"ס ובגנים

חזרה ביום רביעי 2.10.19

9.10.19-8.10.19

חופשת יום כיפור בבי"ס ובגנים

חזרה ביום חמישי 10.10.19

22.10.19-13.10.19

חופשת סוכות בבי"ס ובגנים

חזרה ביום רביעי 23.10.19

6.12.19

יום השתלמות צוות בי"ס וגנים

חופש בבי"ס ובגנים

30.12.19-24.12.19

חופשת חנוכה בבי"ס

חזרה ביום שלישי 31.12.19

24.12.19

מסיבת חנוכה בגנים

גנים פועלים עד 13:00

מסיבת גן שיבולים ב-16:30

מסיבת גן רימונים ב-17:30

27.12.19-25.12.19

חופשת חנוכה בגנים

חזרה ביום ראשון 29.12.19

21.2.20

אירוע ט"ו בשבט קהילתי

אירוע למשפחות בי"ס וגנים

2.3.20

שבתון בחירות

חזרה ביום שלישי 3.3.20

8.3.20

חגיגת פורים בבי"ס ובגנים

מסיימים ב-12:30

11.3.20-9.3.20

חופשת פורים בבי"ס ובגנים

חזרה ביום חמישי 12.3.20

30.5.20-28.5.20

חופשת שבועות בבי"ס ובגנים

חזרה ביום ראשון 31.5.20

30.6.20

סיום שנת הלימודים בחטיבה

10.7.20

סיום שנת הלימודים ביסודי

7.8.20

סיום פעילות הגנים

Please reload

© 2014 by Urim