הלוח אינו סופי ונתון לשינויים

לוח חופשות וימים מקוצרים

חופשת ראש השנה בבי"ס ובגנים

8.9.21-6.9.21

חזרה ביום חמישי 9.9.21

חופשת יום כיפור בבי"ס ובגנים

16.9.21-15.9.21

חזרה ביום שישי 17.9.21

חופשת סוכות בבי"ס ובגנים

29.9.21-20.9.21

חזרה ביום חמישי 30.9.21

השתלמות צוות בית הספר והגנים

יום שישי 29.10.21

לא יתקיימו לימודים בבית הספר ובגנים

חופשת חנוכה בבי"ס

6.12.21-30.11.21

חזרה ביום שלישי 7.12.21

חופשת חנוכה בגנים

6.12.21-3.12.21

חזרה ביום שלישי 7.12.21

ארוע ט"ו בשבט קהילתי

יום שישי 11.2.22

חגיגת פורים בבי"ס ובגנים

15.3.22

גנים פועלים עד 12:30, בית הספר עד 12:45

חופשת פורים בבי"ס ובגנים

18.3.22-16.3.22

חזרה ביום ראשון 20.3.22

חג אביב קהילתי

יום שישי 1.4.22

השתלמות צוות בי"ס 

7.4.22

.

חופשת פסח בגנים

22.4.22-11.4.22

חזרה ביום ראשון 24.4.22

חופשת פסח בבי"ס

22.4.22-7.4.22

חזרה ביום ראשון 24.4.22

יום הזיכרון

4.5.22

בית ספר וגנים פועלים עד 13:00

חופשת יום העצמאות בי"ס וגנים

5.5.22

חזרה ביום שישי 6.5.22

השתלמות צוות הגנים

13.5.22

הגנים לא פועלים ביום זה

חופשת ל"ג בעומר בבי"ס ובגנים

19.5.22

חזרה ביום שישי 20.5.22

חופשת שבועות בבי"ס ובגנים

6.6.22-5.6.22

חזרה ביום שלישי 7.6.22

סיום שנת הלימודים בחטיבה

20.6.22

כיתות החטיבה מסיימות בשעה 12:30

סיום שנת הלימודים ביסודי

30.6.22

יום הלימודים מסתיים בשעה 13:45

סיום שנת הפעילות בגנים

31.7.22

.