הלוח אינו סופי ונתון לשינויים

הלוח אינו סופי ונתון לשינויים

לוח חופשות וימים מקוצרים בשנה"ל תשפ"א

חופשת ראש השנה בבי"ס ובגנים

20.9.20-18.9.20

חזרה ביום שני 21.9.20

חופשת יום כיפור בבי"ס ובגנים

28.9.20-27.9.20

חזרה ביום שלישי 29.9.20

חופשת סוכות בבי"ס ובגנים

11.10.20-2.10.20

חזרה ביום שני 12.10.20

יום השתלמות צוות בי"ס וגנים

27.11.20

חופש בבי"ס ובגנים

חופשת חנוכה בבי"ס

19.12.20-13.12.20

חזרה ביום ראשון 20.12.20

חופשת חנוכה בגנים

19.12.20-15.12.20

חזרה ביום ראשון 20.12.20

אירוע ט"ו בשבט קהילתי

יפורסם

חגיגת פורים בבי"ס ובגנים

24.2.21

בית ספר וגנים פועלים עד 12:30

חופשת פורים בבי"ס ובגנים

28.2.21-25.2.21

חזרה ביום שני 1.3.21

חופשת פסח בבי"ס

4.4.21-19.3.21

חזרה ביום שני 5.4.21

חופשת פסח בגנים

4.4.21-23.3.21

חזרה ביום שני 5.4.21

יום הזיכרון

14.4.21

בית ספר וגנים פועלים עד 13:00

חופשת יום העצמאות ויום השתלמות צוות בי"ס וגנים

16.4.21-15.4.21

חזרה ביום ראשון 18.4.21

חופשת ל"ג בעומר בבי"ס ובגנים

30.4.21

חזרה ביום ראשון 2.5.21

חופשת שבועות בבי"ס ובגנים

18.5.21-16.5.21

חזרה ביום רביעי 19.5.21

סיום שנת הלימודים בחטיבה

20.6.21

.

סיום שנת הלימודים ביסודי

30.6.21

.

סיום פעילות הגנים

30.7.21

.

© 2014 by Urim