הלוח אינו סופי ונתון לשינויים

לוח חופשות וימים מקוצרים בשנה"ל תשפ"א

חופשת ראש השנה בבי"ס ובגנים

20.9.20-18.9.20

חזרה ביום שני 21.9.20

חופשת יום כיפור בבי"ס ובגנים

28.9.20-27.9.20

חזרה ביום שלישי 29.9.20

חופשת סוכות בבי"ס ובגנים

11.10.20-2.10.20

חזרה ביום שני 12.10.20

חופשת חנוכה בבי"ס

19.12.20-13.12.20

חזרה ביום ראשון 20.12.20

חופשת חנוכה בגנים

19.12.20-15.12.20

חזרה ביום ראשון 20.12.20

אירוע ט"ו בשבט קהילתי

יפורסם

חגיגת פורים בבי"ס ובגנים

24.2.21

בית ספר וגנים פועלים עד 12:30

חופשת פורים בבי"ס ובגנים

28.2.21-25.2.21

חזרה ביום שני 1.3.21

יום הזיכרון

14.4.21

בית ספר וגנים פועלים עד 13:00

חופשת פסח בבי"ס

4.4.21-19.3.21

חזרה ביום שני 5.4.21

חופשת פסח בגנים

3.4.21-25.3.21

חזרה ביום ראשון 4.4.21

חופשת יום העצמאות בי"ס וגנים

15.4.21

חופש בבי"ס ובגנים

יום השתלמות צוות בי"ס וגנים

16.4.21

חזרה ביום ראשון 18.4.21

חופשת ל"ג בעומר בבי"ס

30.4.21

חזרה ביום ראשון 2.5.21

חופשת שבועות בבי"ס ובגנים

18.5.21-16.5.21

חזרה ביום רביעי 19.5.21

סיום שנת הלימודים בחטיבה

20.6.21

.

סיום שנת הלימודים ביסודי

30.6.21

.

סיום פעילות הגנים

30.7.21

.

© 2014 by Urim