top of page

בית ספר אורים - נובמבר 2023

תמונות מהעשייה הברוכה של חודש נובמבר,
ועוד כמה תמונות מאוקטובר שלא יכולנו לוותר עליהן :)

בית ספר אורים - אוקטובר 2023

תמונות מהעשייה הברוכה של חודש אוקטובר,
מהלמידה בבתים ובמרחבים השונים, מהפרויקטים המגוונים,
מהיצירות ומההתנדבות וההירתמות של הקהילה היפה שלנו.

bottom of page