top of page
הלימודים במסלול המלא מתקיימים בימי א'+ד' בין השעות 21:45-16:15 ובשנים ג'-ד' גם בימי ג' פעם בחודש.
הלימודים במסלול המבוא מתקיימים בימי ד' בין השעות 21:45-16:15 (מצטרפים לתלמידי המסלול המלא).
** הלימודים מוכרים לגמול השתלמות בשנת שבתון

תכנית הלימודים במסלול המלא

תכנית הלימודים של הסמינר משתרעת על פני ארבע שנים בדגשים העיקריים הבאים:

 • העמקה ביסודות האנתרופוסופיה, בתפיסת ישות האדם הדינמית ובפסיכולוגיה ההתפתחותית, על פי משנתו החינוכית של רודולף שטיינר.

 • התנסות מגוונת של הסטודנט באמנות, כבסיס להכשרתו האישית כאדם בנוסף להכשרתו הפדגוגית האמנותית לצורך ההוראה בבית ספר או בגן ולדורף.

 • לימוד והתנסות במתודות של חינוך ולדורף בתחומי הוראה שונים.

 • תצפיות בבתי הספר ובגנים הפועלים ברוח חינוך ולדורף.

 

תכנית הלימודים המובאת להלן אינה מחייבת. היא מייצגת את המגמה הכללית של הלימודים ומהווה בסיס לשינויים בהתאם לצורכי הקבוצות ולאילוצי מערכת.

 

שנה ראשונה - לימודי מבוא:

 • אנתרופוסופיה - הישות הדינמית של האדם; עבודה עם הספר  "גוף, נפש, רוח"

 • אנתרופוסופיה: הדרך הפנימית - שאלת הצורך של האדם המודרני לחנך ולהתמיר עצמו כדי לדעת את עצמו ולפעול במציאות המורכבת של חיי היומיום; עבודה עם הספר "כיצד קונים דעת העולמות העליונים"

 • התפתחות הילד לאור האנתרופוסופיה (חצי שנתי)

 • חינוך לגיל הרך (חצי שנתי)

 • ציור ורישום א' - עבודה בצבעי מים בטכניקת "רטוב על רטוב"

 • דרמה ועיצוב דיבור א' – עבודה בתנועה ובדיבור שבסופה גם מבשילה לכדי הצגת ילדים

 • אוריתמייה - תנועה אמנותית מיסוד האנתרופוסופיה

 • שירה ומוזיקה

 • התבוננות בטבע - מבוא למדעי הטבע (חצי שנתי)

 

משימות לשנה הראשונה:

 • השתתפות בפרויקט אמנותי-קבוצתי (הצגה)

 

שנה שנייה:

 • אנתרופוסופיה

 • חינוך לגיל הרך (חצי שנתי)

 • מתודיקה

 • סיפורת (חצי שנתי)

 • אוריתמייה ב'

 • הדרך הפנימית

 • עיצוב דיבור ודרמה

 • שירה ומוזיקה - שירת מקהלה, נגינה על חליליות (חצי שנתי)

 • פיסול בחמר

 

משימות לשנה השנייה:

 • פרויקט אמנותי באוריתמייה 

 • עבודה עיונית באנתרופוסופיה

 • תצפיות בגנים

 

שנה שלישית:

 • אנתרופוסופיה - עבודה עם הספר "הפילוסופיה של החירות" 

 • אנתרופוסופיה - הדרך הפנימית

 • דינמיקה של ישות האדם וחינוך - עבודה עם הספר "ידע האדם"

 • ליווי תצפיות ופרקטיקום

 • מתודיקה של העבודה בגן

 • ציור ורישום 

 • אוריתמייה ג' 

 • אנתרופוסופיה: האבולוציה של ישות האדם - עבודה עם הספר "מדע הנסתר"

 • דרמה ועיצוב דיבור

 • שירה ומוזיקה 

 

משימות לשנה השלישית:

 • פרויקט אמנותי-קבוצתי (אוריתמייה, הצגה)

 • עבודה עיונית בחינוך מתוך האנתרופוסופיה

 • תצפיות בהיקף של שלושה שבועות בבית ספר ולדורף

 

שנה רביעית:

 • אנתרופוסופיה - עבודה עם הספר "הפילוסופיה של החירות" 

 • דינמיקה של ישות האדם וחינוך - עבודה עם הספר "ידע האדם"

 • התפתחות התרבות מתוך תולדות האמנות 

 • ציור על לוח 

 • אנתרופוסופיה: האבולוציה של ישות האדם - עבודה עם הספר "מדע הנסתר" 

 • דרמה ועיצוב דיבור 

 • שירה ומוזיקה 

 • היבטים מעשיים בחינוך ולדורף

 • אוריתמייה ד' 

 • שאלות מתודיות - ליווי ויעוץ לעבודה המעשית בגנים ובבתי הספר - סדנה חודשית

 

משימות לשנה הרביעית:

 • עבודה עיונית ומעשית המתמקדת בתחום חינוכי מתוך האנתרופוסופיה - מוצגת בפני מורי ותלמידי הסמינר

 • פרקטיקום של שלושה שבועות בבית ספר ולדורף

 

תכנית הלימודים במסלול המבוא

 • אנתרופוסופיה - הישות הדינמית של האדם; עבודה עם הספר  "גוף, נפש, רוח" (מורה: יפתח בן אהרון)

 • דיבור ודרמה – מסע אל תוך אמנות השפה והדיבור היוצר. בשליש האחרון עובדים ומעלים הצגה (מורה: ענבל גינת)

 • שירה- עבודת מקהלה. בדרך לגילוי הקול מחפש האדם אחר קולו השלם והמשוחרר המבטא את ישותו במלואה (מורה: תמי הרצברג)

 • חינוך לגיל הרך (חצי שנתי. מורה: נעמה גן)

 • התפתחות הילד (חצי שנתי. מורה: גיא פרי)

**תכניות הלימודים אינן סופיות, ויכולות להשתנות משנה לשנה

bottom of page