האם מחנכי הכיתה פוגשים את שני חלקי הכיתה?

האם ילדי כיתות ג' ומעלה ילמדו במספר חדרים?