top of page

הנחיות קורונה עדכניות אשר נכנסו לתוקף במאי 2022

בדיקות
אין צורך בבדיקות או במילוי הצהרת בריאות לפני הגעה למוסדות החינוך.

בידוד
אין צורך בבידוד למעט במקרים הבאים:
אם התלמיד או התלמידה קיבלו תוצאה חיובית בבדיקת קורונה.
אם התלמיד או התלמידה קיבלו הוראה פרטנית ממערכת הבריאות.

במקרה שיש תסמינים
תלמידים ותלמידות שיש להם חום של 38 מעלות ומעלה – מומלץ לעשות בדיקת PCR או בדיקת אנטיגן מוסדית ולהישאר בבידוד עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקה זו, או עד שיעברו 48 שעות עם חום של פחות מ-37.5 מעלות בלי תרופות להורדת חום.
תלמידים ותלמידות שיש להם שיעול או קושי בנשימה - מומלץ לעשות בדיקת קורונה ולהימנע מלהגיע לבית הספר או למקום שיש בו התקהלות, עד שיעברו התסמינים.

bottom of page