הנחיות קורונה עדכניות מיום 27.1.22

כל ילד שאינו מחוסן או מחלים, אשר נבדק פעמיים בשבוע, בימים א' וד', בבדיקת אניטגן ביתית (בין אם הוריו קבלו אותה באמצעות מוסד החינוך ובין אם רכשו אותה בעצמם), ותוצאת הבדיקה שלילית והוריו דיווחו על כך, אינו חייב בבידוד גם אם נחשף לחולה מאומת. 

תלמיד או פעוט שאינו מחוסן או אינו מחלים ונחשף למאומת שמתגורר עימו – נדרש לבידוד, גם אם ביצע בדיקות אנטיגן ביתיות ונמצא שלילי. 

על תלמיד או פעוט שאינו מחלים/שאינו מחוסן, ונחשף למאומת, ולא דיווח על תוצאות בדיקתו בימים ראשון ורביעי, יחול מתווה הבידודים הקודם, לפיו יידרש להיכנס לבידוד מלא בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

כאמור, יישום הנחיות המתווה אינו תלוי בקבלת ערכות אניטגן. ערכות הבדיקה ימשיכו להיות מחולקות לתלמידים.

מתווהחדש.png