top of page

סלסילת ביכורים מכיתה ב' לגן רימונים

טקס קבלת ספר תורה של כיתת כרמל

גינת ירק בטיפולם המסור של תלמידי כיתה ג' תשע"ה

בריכת המים בשיפוץ תלמידי כיתה ט' תשע"ה

חג אביב תשע"ה

תיבת נח וחיות מעשה ידיהם של תלמידי כיתה ג תשע"ו

EMIS International Cultural Meetings

מוזיאון שעווה באנגלית - כיתה ח תשע"ו

bottom of page