top of page
 • כיתות א'-ב'
  ילמדו בימים א'-ה' בשעות 8:30-15:00. בימי שלישי יום הלימודים יסתיים בשעה 13:45. הלימודים יתקיימו במתכונת של כיתות מלאות והילדים יפגשו כרגיל את מחנך/מחנכת הכיתה ואת מורי ומורות המקצוע. מערכת השעות תכלול את כל תחומי הדעת. כל כיתה תצא כרגיל לטיול שבועי.
 • כיתות ג'-ד'
  ילמדו בימים א'-ה' בשעות 8:30-15:00. בימי שלישי יום הלימודים יסתיים בשעה 13:45. הלימודים יתקיימו במתכונת של קפסולות (חצאי כיתות), כאשר כל קפסולה תפגוש את המחנך/המחנכת לשיעור ראשי פעם ביום. מערכת השעות תכלול את רוב תחומי הדעת. הלימודים יתקיימו בחדרי הלימוד של הכיתות, בחדרי הספח העומדים לרשות בית הספר (אולם האוריתמיה, חדר אנגלית, כיתת החוץ ובכיתות א ו-ב, כאשר אלו בטיול) ובחדרים נוספים בכפר הירוק. הכיתות יצאו לעבודה חקלאית ולטיול שבועי יום בשבוע.
 • כיתות ה'-ו'
  ילמדו לפחות 4 ימים בשבוע: 3 ימים בשעות 8:30-15:00 וביום שישי בשעות 8:30-12:30. ביום נוסף תצא כל הכיתה לטיול, בהתאם לאישור משרד החינוך. הלימודים יתקיימו במתכונת של קפסולות (חצאי כיתות), כאשר כל קפסולה תפגוש את המחנך/המחנכת לשיעור ראשי פעם ביום. מערכת השעות תכלול את רוב תחומי הדעת, תוך ניסיון לשמור על איזון בין נושאי הליבה (שפה, אנגלית, חשבון ותקופות לימוד) לבין לימודי האמנות ושיעורים נוספים (מלאכות, שיעורי ספורט, ציור ועוד). הכיתות ילמדו בחדרי הלימוד שלהן, בחדרי הספח של בית הספר ובחדרים נוספים בכפר הירוק.
 • כיתות ז'-ט'
  ילמדו לפחות 4 ימים בשבוע: 3 ימים בשעות 8:30-15:00 וביום שישי בשעות 8:30-12:30. יום לימודים נוסף יהיה מקוצר בהתאם לזמינות חדרים. הלימודים יתקיימו במתכונת של קפסולות (חצאי כיתות), כאשר כל קפסולה תפגוש את המחנך/המחנכת לשיעור ראשי פעם ביום. מערכת השעות תכלול את רוב תחומי הדעת, תוך ניסיון לשמור על איזון בין נושאי הליבה (שפה, אנגלית, חשבון ותקופות לימוד) לבין לימודי האמנות ושיעורים נוספים (מלאכות, שיעורי ספורט, ציור ועוד). הקפסולות בכיתות אלו ניתנות לשינוי לצורכי הקבצות ומגמות. הכיתות ילמדו בחדרי הלימוד שלהן, בחדרי הספח של בית הספר ובחדרים נוספים בכפר הירוק.
 • הנחיות להורים
  בכל בוקר יש למלא הצהרת בריאות ביישומון משוב. לחצו כאן להנחיות להורדה, חיבור ושימוש במשוב. עפ"י הנחיות משרד החינוך, לא תתאפשר כניסת הורים לבית הספר. הורי ילדי כיתה א' יוכלו ללוות אותם לכיתה בחודש הראשון של שנת הלימודים (עד החגים). הורים המעוניינים להוציא את ילדם הביתה מוקדם, מוזמנים לעשות זאת בתאום מראש עם המחנך/המחנכת. המזכירות לא תוכלנה לקרוא לילדים מכיתות ולכן יש להיערך לכך מבעוד מועד. החל מ-1.9.20 חל שוב חוק חינוך חובה ולכן יש לשלוח את הילדים לבית הספר. אין לשלוח לבית הספר ילד המפתח תסמיני מחלה (חום, שיעול, קשיי נשימה וכד'). ניתן לשלוח חזרה את הילד לבית הספר כאשר המחלה מסתיימת. במקרה של בידוד מחשש לקורונה, אין צורך באישור רפואי. במקרה של מחלה אחרת, היעדרות של עד 4 ימים מחייבת מכתב מההורים. היעדרות של 5 ימים ומעלה מחייבת אישור רפואי. ניתן לשלוח לבית הספר תלמיד השוהה בבית שבו יש בן משפחה בבידוד (כל עוד התלמיד לא נדרש בבידוד). במקרה שיתגלה ילד חולה קורונה, הקבוצה שבה הוא לומד תשלח לבידוד ולאחר חקירה אפידמיולוגית יוחלט האם ילדים נוספים יישלחו לבידוד. אם יתגלה איש צוות חולה קורונה נפעל באותו האופן.
 • הערכות צוותית
  מתווה הקפסולות דורש תוספת שעות וכוח אדם: מערכת השעות המותאמת לקפסולות מתוכננת כך שתוכל להתקיים לאורך זמן. הדרכות מסוגים שונים (ליווי מורים, קבוצת לימוד למורים צעירים) וישיבות (ישיבות צוות כיתה, ישיבות מורים כלליות, צוות פדגוגי, צוות תומך, צוות נושא וכו') יתקיימו כרגיל, כדי לשמור על תפקוד מיטבי ושמירה על רווחתם היומיומית של צוות ההוראה ושל הילדים. מורים ועוזרי הוראה המחזיקים במשרות קטנות הגדילו את משרתם להיענות לצורכי המערכת. הוקם מאגר של מורים שעבדו בבית הספר בעבר, אשר הביעו נכונות לחזור אם יהיה צורך בכך.
 • הערכות מבנה
  מתווה הקפסולות דורש תוספת חדרים ללמידה בקבוצות של 18 תלמידים: כל כיתות האם בבית הספר נמצאות בשימוש. כל כיתות הספח שבהן ניתן לקיים את הוראות משרד הבריאות הוסבו לחדרי לימוד: חדר אנגלית, חדר אמנות, חדר מלאכה, חדר אוריתמיה וחדר התרפיות. בתאום מול תיכון הכפר הירוק ניתן לבית הספר אישור לשימוש בחדרים נוספים בחלק מימות השבוע. הקמנו כיתת חוץ שבה תתאפשר למידה מסוג שונה (ללא שולחנות, כסאות ולוח). כיתות יצאו לטיולים באופן קבוע. התחלנו בתהליך אל מול הרשויות, להבאת מבנים יבילים לבית הספר. התהליך צפוי להימשך מספר חודשים וישמש בעתיד לכיתות הנוספות הנדרשות להתרחבות בית הספר.
 • הערכות תקציבית
  העבודה בקפסולות דורשת תוספת שעות משמעותית לכיתות ג' ומעלה: פנינו למשרד החינוך לקבלת תקצוב נוסף - אנו צופים לקבל תקצוב חלקי. קוצצו שעות לכל הכיתות באופן רוחבי. קוצצו שעות ההוראה התומכת בכ-50%. העמותה תממן את הפער בין השעות בפועל לתקציב השנתי (בכפוף לאישור האסיפה).
 • שאלות ותשובות נפוצות
  לחצו כאן לשאלות ותשובות נפוצות לפתיחת השנה.
bottom of page