top of page

דרמה

 

לימודי הדרמה בבית הספר מתחילים בכיתה ו וממשיכים עד סוף כיתה ח. השיעורים מתקיימים אחת לשבוע בליווי מחנך. בשיעורי הדרמה ישנה חשיבות לביסוס היכולת של התלמידים לקבל חומר מסויים, לעבד אותו ולהתמיר אותו לדבר חדש. אנו עושים זאת דרך טקסט זהה המוצג בדרכים מגוונות, משפט הנאמר בשלל אינטונציות והתנסויות במחוות הגוף ואיכויותיהן השונות. דרך התרגילים הללו מתחזקת אצל התלמיד חוויית החופש והיצירתיות. השיעורים עטופים במשחקי דימיון, ריכוז ושיתוף פעולה, אשר מכוונים את הכיתה לקראת הפרויקט המשותף של העלאת הצגה.

 

בסוף השנה בכיתה ו ובאמצע השנה בכיתה ח, נכנסים התלמידים ל"תקופת הצגה". תקופה של כשלושה שבועות אינטנסיביים, המוקדשים להעלאת הצגה. התהליך מתחיל כבר בבחירת המחזה ובחלוקת התפקידים. בחירת המחזה נעשית בשיתוף שלושת המורים המלווים את ההצגה: מורה לדרמה, מורה למוסיקה ומחנך, והיא נעשית בחשיבה על הצרכים של הכיתה, הנושאים שהיא מעלה והשאלות המציפות את התלמידים הספציפיים. כך נעשית גם חלוקת התפקידים, בהתבוננות בכל תלמיד ובמה שיעזור לו להתפתח, מה מתאים למידותיו, מה יחזק אותו ומה יאתגר אותו.

 

תקופת ההצגה מביאה עמה אתגרים גדולים, הן לכל אחד כפרט, הן לכיתה כקבוצה. היא מעמתת את התלמידים עם עבודה קשה, מאמץ, ויתור והתמסרות, ומלמדת אותם על האסתטיקה והיופי שבאומנות, על כוחה המרפא של הדרמה ועל החום האנושי הנוצר בזמן המפגש עם הקהל.

חלום ליל קיץ
חלום ליל קיץ
חלום ליל קיץ
כנר על הגג
כנר על הגג
כנר על הגג
אלוף בצלות ואלוף שום
אלוף בצלות ואלוף שום
אלוף בצלות ואלוף שום
אלוף בצלות ואלוף שום
אלוף בצלות ואלוף שום
אלוף בצלות ואלוף שום
אלוף בצלות ואלוף שום
אלוף בצלות ואלוף שום
bottom of page