top of page

תקנון תיכון אורים

* התקנון מנוסח בלשון זכר אך מופנה באופן שווה לשני המינים

 

תקנון תיכון אורים נועד ליצור במרחב ביה"ס יחס נכון - הן בין אדם לאדם הן בין אדם לסביבתו - באופן שיאפשר את ההתפתחות וההתחנכות של התלמידים, וזאת מתוך התפיסה החינוכית שממנה אנו פועלים.

 

יחס לזולת ואהבת אדם

שמירת כבודו של כל אדם – צעיר או מבוגר – היא ערך יסודי בקהילת ביה"ס, שאיפתנו היא שערך זה יהיה בבסיס כל מפגש ושיחה. אלימות והפעלת כוח מכל סוג שהוא אינם מקובלים עלינו בכיתות, בחצר ביה"ס וברשתות חברתיות. אירועים אלימים יטופלו ע"י מחנכי הכיתות בשיתוף עם הצוות הפדגוגי של ביה"ס ועם ההורים.

 

יחס לרכוש

משאבים רבים הושקעו ומושקעים בעיצוב ביה"ס ובאחזקת הכיתות ע"י אנשי צוות האחזקה, מורים, הורים ותלמידים. כל זאת כדי ליצור מרחב אסתטי שיאפשר אווירת לימודים נעימה ונכונה.

השחתה של ציוד ביה"ס - ריהוט, נוי, או כל רכוש אחר - תחויב בעבודת תיקון וחידוש ו/או במימון של תיקון הנזקים.

בתום יום הלימודים יש להשאיר כיתה נקייה, כסאות מורמים ולוח נקי.

 

לבוש והופעה

על התלמידים לבוא לביה"ס בלבוש שלם ונוח המאפשר עבודה וביצוע פעילות גופנית בנוחות.

חולצות ומכנסיים - על החולצה והמכנסיים להיפגש. ניתן לבוא עם גופיות בעלות כתפיות רחבות. לשיעורי ספורט יש לבוא במכנסי ספורט או טרנינג.

הנעלה - לשיעורי הספורט יש לבוא בנעלי ספורט (לא נעלי סניקרס). לסדנות, טיולים וכל פעילות ספורטיבית, יש לבוא בנעליים סגורות.

תלמיד אשר יגיע שלא בהתאם להנחיות הלבוש וההופעה, יתבקש להחליף לבגדים מתאימים. בכל מקרה לא תתאפשר שהייה בבית הספר שאינה במסגרת התקנון.

 

נוכחות

נוכחות הינה מרכיב משמעותי בתיכון ומהווה בסיס לבניית מערכות יחסים ולמידה משמעותית.

יום הלימודים מתחיל בשעה 08:15 ומסתיים בשעה 15:15.

יש לדייק כדי להתחיל את היום בצורה רגועה וללא איחורים.

בכל מקרה של איחור או חיסור, על התלמיד להודיע למחנך.

במקרה שבו על תלמיד לצאת מוקדם, באחריות התלמיד לבקש אישור מבעוד מועד ממחנך או מהמורה המלמד בכיתה.

טלפונים סלולריים

ברחבי בית הספר לרבות החצר, אין להשתמש בטלפון סלולרי לכל שימוש שהוא.

כשירים סלולריים ייאספו בראשית כל יום ויוחזרו בסופו. 

תלמיד אשר יחרוג מן הכללים יגיע לשיחה למחרת במעמד ההורים.

בכל מקרה האחריות לנזק, אבדן או גניבה של טלפון סלולרי לא תחול על ביה"ס.

אוכל

תלמידי התיכון יגיעו מדי יום עם ארוחת בוקר וצהריים בריאה ומזינה ועם בקבוק מים.

  

אופניים, קורקינט, רולרבליידס, סקייטבורד ודומיהם

תלמיד המגיע לביה"ס ברכיבה על אופניים יחנה את אופניו במקום המיועד לכך בכניסה לכפר הירוק. באחריות התלמיד לנעול את אופניו ולשים לב שהם אינם חוסמים את הדרך.

אין להכניס קורקינט, רולרבליידס וסקייטבורד מכל סוג שהוא לביה"ס.

 

היעדרות בזמן הלימודים

עפ"י חוזר מנכ"ל חל איסור מוחלט על נסיעות לחו"ל ולחופשות משפחתיות במהלך שנת הלימודים. כל היעדרות בגין נסיעה נחשבת כהפרת הנוהל התקין של ביה"ס.

תהליכי לימוד חווייתיים, רציפים ושלמים, הם אבן יסוד ללימוד בביה"ס. בשל כך אנו מבקשים מההורים לקחת בחשבון את חופשות ביה"ס הפורמליות ולא לחרוג מהן בתכנון החופשות המשפחתיות.

אם למרות זאת, מתוך אילוצים משפחתיים או אחרים, מסתמן צורך לצאת לחופשה במהלך לימודים לתקופה של מעל שלושה ימים, אנו מבקשים מההורים לפנות בכתב למחנך ולבחון, בשיתוף עמו, את השיקולים ואת ההשלכות של החופשה לגבי ילדכם. בנוסף, יש לעדכן במייל את מזכירות בית הספר.

לאחר שבעה ימי היעדרות, בית הספר מחויב לדווח על ההיעדרות לרשויות.

אם בזמן היעדרות הילד נערכה בחינה, יוכל התלמיד לעשותה אך ורק אם יתקיים מועד נוסף מטעם ביה"ס עם שובו.

בכל מקרה האחריות על השלמת תכנים לימודיים שהוחסרו בעת החופשה, תהיה על התלמיד ועל הוריו, ולא תיפול כמעמסה על המחנך או מורי המקצוע.

היעדרות בגין מחלה:

היעדרות של עד ארבעה ימים מחייבת מכתב מההורים. היעדרות של חמישה ימים ומעלה מחייבת אישור רפואי. היעדרות עקב בידוד בגלל מחלת הקורונה אינה מחייבת אישור רפואי.

אבדות

ביה"ס אינו יכול להיות אחראי לאבדות רכוש ולבוש של תלמידים. יש להימנע מהבאת חפצים יקרי ערך. בגדים שיימצאו בשטח ביה"ס ייאספו לארגז האבדות וניתן יהיה למוצאם שם. בסוף כל שליש יימסרו הבגדים שלא יהיה להם דורש למטרות צדקה.

 

טלפון במזכירות

טלפון ביה"ס מיועד לשיחות עבודה וחירום בלבד.

לא נוכל לאפשר באמצעותו תיאום טלפוני של ביקורים והעברת הודעות.

 

אנו מבקשים את שיתוף הפעולה של תלמידי ביה"ס וההורים בשמירה על הנחיות התקנון, מתוך התפיסה החינוכית שאנו חולקים.

 

צוות תיכון אורים

bottom of page