חנך אותו באהבה 

רודולף שטיינר

”קבל את הילד ביראה, 

ושלחהו לדרכו בחירות“

© 2014 by Urim