שאלות ותשובות לפתיחת השנה
מדוע בוטלו הלימודים בימי שישי לכיתות א'-ד'?
כיצד מתקיימות ההנחיות?
מה לגבי שכר לימוד ודמי העמותה?
מה יעשו ילדי כיתות ה' ומעלה בימים שבהם לא יתקיימו לימודים בבית הספר? האם תתקיים למידה מרחוק?
האם מחנכי הכיתה פוגשים את שני חלקי הכיתה?
האם ילדי כיתות ג' ומעלה ילמדו במספר חדרים?
האם יש שינויים בתקופות הנלמדות בכיתות הבוגרות?
האם יש צורך למלא הצהרות בריאות?
האם מותר להורים להיכנס לשטח בית הספר?
מה קורה כאשר ילד חולה?
מה קורה אם תלמיד חש ברע במהלך היום?
מה קורה אם מתגלה חולה מאומת בבית הספר?
האם חובה לשלוח את הילדים לבית הספר?
האם מתקיימים טיולים?
האם מתקיימות הצגות?
כיצד נערכים מבחינת חדרי לימוד?

מדוע בוטלו הלימודים בימי שישי לכיתות א'-ד'?

כיצד מתקיימות ההנחיות?

מה לגבי שכר לימוד ודמי העמותה?

מה יעשו ילדי כיתות ה' ומעלה בימים שבהם לא יתקיימו לימודים בבית הספר? האם תתקיים למידה מרחוק?

האם מחנכי הכיתה פוגשים את שני חלקי הכיתה?

האם ילדי כיתות ג' ומעלה ילמדו במספר חדרים?

האם יש שינויים בתקופות הנלמדות בכיתות הבוגרות?

האם יש צורך למלא הצהרות בריאות?

האם מותר להורים להיכנס לשטח בית הספר?

מה קורה כאשר ילד חולה?

מה קורה אם תלמיד חש ברע במהלך היום?

מה קורה אם מתגלה חולה מאומת בבית הספר?

האם חובה לשלוח את הילדים לבית הספר?

האם מתקיימים טיולים?

האם מתקיימות הצגות?

כיצד נערכים מבחינת חדרי לימוד?

© 2014 by Urim