שאלות ותשובות לפתיחת השנה
מדוע בוטלו הלימודים בימי שישי לכיתות א'-ד'?
ימי שישי בוטלו כדי לתת מענה של חדרים ושעות תקן לכיתות ג' ומעלה, הנדרשות לתוספת משמעותית של שעות בעקבות המעבר לקפסולות. מאותה סיבה קוצר יום שלישי ויסתיים בשעה 13:45.
כיצד מתקיימות ההנחיות?
ההנחיות מתקיימות עפ"י נוהלי משרד החינוך ומשרד הבריאות. לחצו כאן לאתר "לומדים בביטחון" של משרד החינוך.
מה לגבי שכר לימוד ודמי העמותה?
המועצה מתכוונת להמליץ לאסיפה לאפשר המשך פעילות לפי שכר הלימוד שאושר לשנה"ל תשפ"א ובמסגרת גרעון מאושר (ומפוקח באופן רבעוני), שיממן את הצורך בשעות נוספות.
מה יעשו ילדי כיתות ה' ומעלה בימים שבהם לא יתקיימו לימודים בבית הספר? האם תתקיים למידה מרחוק?
בימים אלו התלמידים יקבלו הנחיות לעבודה עצמית. לא תתקיים למידה מרחוק במתווה הקפסולות. במקרה של סגר תתקיים למידה מרחוק, בהתאמה לקבוצות הגיל השונות.
האם מחנכי הכיתה פוגשים את שני חלקי הכיתה?
כן. מחנכי הכיתה מחלקים את זמנם בין שתי הקפסולות של כיתתם, בשאר הזמן לומדות הקפסולות תחומי דעת שונים עם מורים אחרים.
האם ילדי כיתות ג' ומעלה ילמדו במספר חדרים?
כן. כדי לנצל את כל החללים בבית הספר קיימת מערכת חדרים לכל קפסולה. הדבר ידרוש תקופת הסתגלות מהילדים ועזרה מהמורים למעבר בין החדרים.
האם יש שינויים בתקופות הנלמדות בכיתות הבוגרות?
בכיתות ז' ומעלה נדרשו שינויים בהרכב התקופות, כיוון שמתווה הקפסולות אינו מאפשר למורי המקצוע ללמד תקופות.
האם יש צורך למלא הצהרות בריאות?
כן. יש למלא כל בוקר הצהרת בריאות באפליקציית משוב. תלמיד ללא הצהרת בריאות לא יוכל להיכנס לבית הספר. לחצו כאן להנחיות להורדה, חיבור ושימוש במשוב.
האם מותר להורים להיכנס לשטח בית הספר?
עפ"י ההנחיות הורים לא יכולים להיכנס לשטח בית הספר. הורי כיתה א' יוכלו ללוות את ילדיהם לכיתה בחודש הראשון של השנה בלבד. הורים המתנדבים בבית הספר או הורים שנקבעו להם פגישות יוכלו להיכנס לצורך ההתנדבות/הפגישה.
מה קורה כאשר ילד חולה?
אין לשלוח לבית הספר ילד המפתח תסמיני מחלה (חום, שיעול, קשיי נשימה וכד'). ניתן לשלוח חזרה את הילד לבית הספר כאשר המחלה מסתיימת. במקרה של בידוד מחשש לקורונה, אין צורך באישור רפואי. במקרה של מחלה אחרת, היעדרות של עד 4 ימים מחייבת מכתב מההורים. היעדרות של 5 ימים ומעלה מחייבת אישור רפואי.
מה קורה אם תלמיד חש ברע במהלך היום?
במקרה שילד בבית הספר חש ברע, על הצוות החינוכי להרחיק אותו משאר חבריו, ולדווח מיד להוריו שיגיעו מיידית לאסוף אותו.
מה קורה אם מתגלה חולה מאומת בבית הספר?
במקרה שיתגלה ילד חולה קורונה, הקבוצה שבה הוא לומד תשלח לבידוד ולאחר חקירה אפידמיולוגית יוחלט האם ילדים נוספים יישלחו לבידוד. אם יתגלה איש צוות חולה קורונה נפעל באותו האופן.
האם חובה לשלוח את הילדים לבית הספר?
חוק חינוך חובה חל על כל מערכת החינוך החל מ-1.9.20 ולכן אם הילד בריא - חובה לשלוח אותו לבית הספר.
האם מתקיימים טיולים?
טיולי יום בכפר הירוק יתקיימו בכיתות מלאות, בהתאם לאישור משרד החינוך. לגבי טיולים שנתיים - נאפשר את התרחשותם בהתאם להנחיות משרד החינוך.
האם מתקיימות הצגות?
המתווה הנוכחי אינו מאפשר את קיום ההצגות בכיתות ו' ו-ח'. אם וכאשר נחזור למתווה של פתיחה מלאה - נקיים את ההצגות.
כיצד נערכים מבחינת חדרי לימוד?
מוזמנים לעיין בסעיף הערכות לחדרי לימוד בקישור הבא. הדף מכיל מידע נוסף בנושא מתווה הקפסולות.

מדוע בוטלו הלימודים בימי שישי לכיתות א'-ד'?

כיצד מתקיימות ההנחיות?

מה לגבי שכר לימוד ודמי העמותה?

מה יעשו ילדי כיתות ה' ומעלה בימים שבהם לא יתקיימו לימודים בבית הספר? האם תתקיים למידה מרחוק?

האם מחנכי הכיתה פוגשים את שני חלקי הכיתה?

האם ילדי כיתות ג' ומעלה ילמדו במספר חדרים?

האם יש שינויים בתקופות הנלמדות בכיתות הבוגרות?

האם יש צורך למלא הצהרות בריאות?

האם מותר להורים להיכנס לשטח בית הספר?

מה קורה כאשר ילד חולה?

מה קורה אם תלמיד חש ברע במהלך היום?

מה קורה אם מתגלה חולה מאומת בבית הספר?

האם חובה לשלוח את הילדים לבית הספר?

האם מתקיימים טיולים?

האם מתקיימות הצגות?

כיצד נערכים מבחינת חדרי לימוד?